Ford Nucleon: Fremtiden er atomkraft!

Prøving og feiling rundt alternative drivstoff er ikke et nytt fenomen. Hydrogen og hybrid er nåtidens hypes – men på femtitallet satte mange pengene på atomkraft. Resultatet ble en rekke spennende konsepter, blant annet Ford Nucleon. Rart at det ikke slo an..!