Dagens lykkepille: Dodge Meadowbrook

Det er ikke mange amcars som dukker opp i føljetongen «Dagens lykkepille». Grunnen til dette er enkel: De ble sjelden solgt ny i Norge, og de få som kom til landet er ofte svimlende dyre den dag i dag, og derfor uoppnåelige for folk flest. Heldigvis finnes det unntak – som denne!